Ondernemers Infographic

VHG Ondernemersinfographic

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een belangrijke voorspeller van de economische ontwikkeling.Economische ontwikkeling

Consumptie is een zogenaamde 'leading indicator', een stijgende consumptie kan een indicator zijn van een aantrekkende economie. Het Bruto Binnenlands Product is een 'trailing indicator', een gevolg van de economische ontwikkeling.


Consumptie

Onderstaande grafiek toont de consumptieve bestedingen als indexcijfer ten opzichte van 2000.


Bruto Binnenlands Product

Het BBP is een maat voor de omvang van de economie, de grafiek toont het BBP ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Verwachtingen hoveniers

De conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft inzicht in de toekomstverwachting van ondernemers. Door middel van de VHG e-mail poll is in kaart gebracht wat de verwachtingen zijn voor het resultaat in het komende kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Door te vergelijken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder worden veranderingen uitvergroot, hierdoor zal de meter van het resultaat eerder bewegen dan de andere twee.

De figuren tonen het verschil tussen het percentage optimisten (ondernemers die een positieve uitspraak hebben gedaan) en het percentage pessimisten (ondernemers die een negatieve uitspraak hebben gedaan). De lichtgrijze lijn toont het saldo van het kwartaal ervoor.


Orderpositie

Personeelssterkte

Resultaat

Ontwikkeling Resultaat

Het saldo van het percentage van de hoveniers dat aangeeft dat het resultaat in het komende kwartaal zal verbeteren t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar, per kwartaal.

Aantal hoveniersbedrijven

De ontwikkeling van het aantal hoveniersbedrijven wordt hieronder afgezet tegen het aantal faillissementen in de sector.


Hoveniersbedrijven


Faillissementen