Conjunctuurenquête Nederland

De Conjunctuurenquête Nederland laat elk kwartaal zien wat de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven zijn. Deze bevindingen worden gepubliceerd in een rapportage, te vinden op www.ondernemersplein.nl/coen.

Het CBS heeft deze data beschikbaar gesteld via de CBS Open Data API. Met behulp van deze API heeft The Brighthouse deze rapportage vertaald naar dit dynamische dashboard, waarin de bevindingen voor uw branche inzichtelijk zijn.

Hiervoor zijn de grafieken en de toelichtingen gebruikt die in de rapportage van de Conjunctuurenquête en in CBS Statline te vinden zijn. The Brighthouse heeft de grafieken vertaald in Livecharts. Livecharts zijn grafieken die direct aan data gekoppeld zijn, waardoor ze altijd up-to-date informatie laten zien.


Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een belangrijke voorspeller van de economische ontwikkeling. Kijk hier voor een uitgebreidere toelichting.


Saldo

In onderstaande grafieken wordt gewerkt met een saldo. Het saldo is het verschil tussen het percentage optimisten en het percentage pessimisten. Een positief saldo (meer optimisten dan pessimisten) worden groen weergegeven, een negatief saldo (meer pessimisten dan optimisten) worden rood weergegeven.